Ruim een kwart van de Nederlanders leeft in bestaansonzekerheid.

Er zijn verschillende aanleidingen waardoor mensen in de schulden raken en de groep dit het overkomt is zo divers, dat het voor iedereen dichterbij is als je zou denken. Dus ook voor onze leden, hun naasten of buren.

Hoe kunnen we elkaar leren voorkomen om in de schulden te komen?
Welke lokale activiteiten of ontmoetingen zou jij daarbij voorstellen?

1 juni 2022

Deze vraag leverde mooie reacties en ideeën op voor initiatieven op, organiseer:
  • bijeenkomsten met ervaringsdeskundigen
  • leden helpen elkaar door twee keer per maand een wens van een minder bedeeld lid in vervulling te laten gaan. Deze verhalen discreet publiceren zodat bestaansonzekerheid een gezicht en stem krijgt
    • in aanvulling hierop 2x: een ‘weggeefhoek’ voor het doorgeven van spullen
  • meer aandacht en erkenning voor dit maatschappelijk probleem. Dit moet niet alleen gaan over geld, maar ook over levenshouding en onderliggende problematiek
  • meer inzicht voor mensen in de eigen omgang met armoede en perspectief op geluk.
  • hulp voor mensen bij het gebruik maken van vangnetten
  • een buddy netwerk van de leden
  • een bordspel dat je leert financiële afwegingen te maken
Welk idee zou jij hier nog aan toe willen voegen?