De dialoog over bestaanszekerheid laat zien dat het bestaansonzekerheid voor iedereen veel dichterbij is als je zou denken. Dat dit niet alleen over ‘geld’ gaat, maar ook over kansarme omstandigheden en als het je overkomst zelden afgedaan kan worden als ‘eigen schuld’.

Onder deelnemende leden zijn er praktische ideeën voor lokale initiatieven waarbij we elkaar kunnen helpen. Activiteiten die hier meer bekendheid en erkenning aan geven, hoe we elkaar kunnen helpen bij het voorkomen of beperken en bij herstel.
  • bijeenkomsten met ervaringsdeskundigen
  • leden helpen elkaar door twee keer per maand een wens van een minder bedeeld lid in vervulling te laten gaan. Deze verhalen discreet publiceren zodat bestaansonzekerheid een gezicht en stem krijgt
    • in aanvulling hierop 2x: een ‘weggeefhoek’ voor het doorgeven van spullen
  • meer aandacht en erkenning voor dit maatschappelijk probleem. Dit moet niet alleen gaan over geld, maar ook over levenshouding en onderliggende problematiek
  • meer inzicht voor mensen in de eigen omgang met armoede en perspectief op geluk.
  • hulp voor mensen bij het gebruik maken van vangnetten
  • een buddy netwerk van de leden
  • een bordspel dat je leert financiële afwegingen te maken
Dit gaat natuurlijk voorbij aan wat verzekerbaar is in het leven, maar waar onze ledenvereniging lokaal haar bijzondere en sociale waarde kan laten zien en ervaren.