De impact van de mens op de aarde is steeds meer voelbaar. Het stelt de samenleving voor enorme economische, sociale en leefomgeving vraagstukken.
Deze kunnen niet meer voor ons uitgeschoven worden naar een volgende generatie.

De Verenigde Naties heeft duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd voor de (her)ontwikkeling van een schoon milieu, biodiversiteit in de natuur, een gezonde samenleving met gelijke kansen voor iedereen, goed werkende sociale netwerken en maatschappelijk vertrouwen.

Werken aan duurzaamheid kent dus veel aspecten.
Welke vind jij belangrijk en waarom?

Deze vraag leverde waardevolle inzichten op:
 • Een schoon milieu
 • Eerlijkere samenleving
 • Minder consumptie en afval
 • Bewuster leven
 • Samenhang tussen mensen
 • Coöperatieve lokale voedselsystemen en verwerking
 • Begin bij jezelf
 • Circulaire economie, duurzame mobiliteit
 • Consuminderen
 • Help het persoonlijk te maken en de sociale norm veranderen, waardoor politiek, organisaties en bedrijven leren te veranderen.
 • Duurzaamheid is geen doel op zichzelf
Wat zou jij hier nog aan toe willen voegen?