De antwoorden op de eerste vraag over dit thema van het ledenoverleg laat zien dat meer mensen aangeven dat duurzaamheid toch vooral bij jezelf begint.

Wanneer je deelt wat je zelf hieraan doet, inspireer en motiveer je ook andere mensen. Zo doet iedereen een grote of kleine stap in de goede richting.

Wat doe jij zelf aan duurzaamheid? En wat moet je er voor laten?

De eerste reacties laten zien wat deelnemers zelf aan duurzaamheid doen:
  • simpele dingen veranderen, afval scheiden, hergebruik en delen
  • bewuster consumeren, eetgewoonten stapsgewijs veranderen, minder vlees, minder import
  • zuinig en bewust met energie, zonnepanelen meer bewegen, minder auto en elektrisch
  • oog voor anderen blijven houden, sociale duurzaamheid
Het komt over dat er niet veel voor gelaten hoeft te worden:
  • een aantal respondenten kan gebruik maken van zonnepanelen, elektrisch vervoer, isolatie en dergelijke
  • minder (vlieg)reizen is nog een uitdaging, valt zwaar en iemand wil hier ook niet op besparen

Missen we nog iets? Zou jij iets willen toevoegen?
Wat doe jij zelf aan duurzaamheid? En wat moet je er voor laten?