Een lang houdbare toekomst voor de aarde, het milieu, een goede gezondheid en kansengelijkheid voor iedereen, dat is waar duurzaamheid om draait. Het openbare ledenoverleg laat zien dat werken aan duurzaamheid in al haar aspecten leeft onder de leden. Gewoon bij jezelf beginnen en simpele dingen veranderen is hun devies.

Het komt over dat er door de deelnemers hiervoor nog niet veel gelaten hoeft te worden, omdat deze gebruik kunnen maken van zonnepanelen, elektrisch vervoer, isolatie en dergelijke.  Dat geldt natuurlijk niet voor alle leden en is het voldoende?

Wat kunnen we als coöperatieve vereniging doen om meer leden te helpen stappen te zetten in verduurzaming?  En hoe kunnen we met elkaar deze versnellen en verder komen?

Deze vraag leverde waardevolle ideeën op:
  • Leden helpen met minder kopen, meer behouden, delen en doorgeven.
  • Investeringen in duurzaamheidsdoelen ondersteunen
    Gezamenlijke fondsen organiseren
  • Medewerkers belonen in bijdrage verduurzaming
  • Leden helpen bij het te weeg brengen van een noodzakelijke sociale verandering binnen de lokale gemeenschappen.

Wat zou jij hier nog aan toe willen voegen?