Medio mei openen we onze winkel op het Stationsplein 36.

Terwijl de boel daar in orde gemaakt word zijn wij alvast op pad gegaan om Lelystad te ontmoeten en ons voor te stellen. Drie zaterdagen op de markt; 16 en 30 maart en op 13 april.

En zoals ook voor onze mede marktkooplieden geldt; niet alleen bij mooi weer. Ook als het tiert zoals de eerste zaterdag zijn wij er voor de mensen die naar de markt komen.