Als opperwachtmeester waakt Renée samen met al haar collega’s over de veiligheid van ons allen.

‘Mensen willen deze dienst graag als vanzelfsprekend zien, maar dat is natuurlijk niet zo. In een snel veranderde samenleving en omstandigheden groeit het beroep wat op ons gedaan wordt. Wanneer veiligheidsrisico’s veranderen, moeten we deze op tijd zien en de kennis hebben om daar dan direct naar te handelen. Dat is een vraagstuk wat niet alleen ons maar iedereen aan gaat’.

Foto© Kma, RvdM

We zijn in gesprek met Renée van der Meulen opperwachtmeester van de Koninklijke Marechaussee, een krijgsmacht onderdeel van Defensie. Samen met de Marine, Land- en Luchtmacht zijn ze georganiseerd in de Commando’s Land-, Lucht- en Zeestrijdkrachten. Daarnaast vult de Marechaussee de politietaak binnen de krijgsmacht in en nemen ze deel aan nationale en internationale missies.

‘Waken over onze veiligheid dat doe je natuurlijk niet alleen. Dat er iedere dag een beroep op je gedaan wordt en dat je samen staat voor wat je doet maakt het werk leuk. Ik ken geen werkomgeving waar je zo’n sterke verbondenheid met collega’s ervaart. Het is een belangrijk onderdeel van het werkresultaat en van de betekenis ervan. Dat is waar je samen voor gaat .’

In 2003 volgde Renée de opleiding tot wachtmeester in Vught waar de Koninklijke Marechaussee toendertijd nog een dependance opleidingscentrum had. In januari 2004 begon ze aan haar eerste functie op brigade Hoogerheide, tegenwoordig Scheldestromen genoemd.

Het is het begin van de invulling van een hele reeks functies en taken. Politiediensten, grensbewaking, mobiele eenheid, uitzending naar Afghanistan in 2008 en daarna gewapende beveiliging op Schiphol. ‘De diversiteit van de mensen van over de hele wereld maakte het werken daar erg leuk.’

Het is gebruikelijk dat je iedere 3 jaar van functie verandert. ‘Waarom dat zo is, weet ik eigenlijk niet goed. Je blijft daardoor wel veelzijdig, maar deze voortdurende verandering, kan veel impact hebben op je privéleven. Bijvoorbeeld naar een andere locatie of gedurende lange tijd op missie. Dat moet ‘thuis’ goed begrepen worden.’ Renee is gelukkig met twee kleine kinderen en met haar vriend, die misschien niet toevallig wachtmeester der eerste klasse bij de Koninklijke Marechaussee is.


Foto© Kma, RvdM

Vandaag is Renée senior instructeur op het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee in Apeldoorn. Hier wordt de basis opleiding gegeven.  ‘Dat begint met een ‘groene’ algemeen militaire opleiding, om daarna de ‘blauwe’ te volgen en je wachtmeester wordt. 

Jongeren die zo van de middelbare school komen en bijna allemaal voor het eerst kennismaken met ‘op bivak gaan’, met de diversiteit van mensen en bijbehorende uitdagingen. Ze komen vanuit alle windstreken en ontdekken in de praktijk of dit bij je past. En omgekeerd natuurlijk. Daarna zien we veel mensen terug bij vervolg- en specialistische opleidingen die hier gegeven worden.’

‘In een split second een veiligheidsrisico zien en daar direct naar handelen. Wil je dat kunnen waarborgen, moet je continue hierop trainen. We zitten nu op 5 keer per jaar. En nieuwe risico’s vragen nieuwe kennis en oplossingen. De werkdruk neemt toe en daar maken we ons best zorgen over.’

Renée spreekt helder en duidelijk, met een stem die past bij haar rol en die aanvoelt als ook een passie. Mentaal en fysiek, het past haar. Het geeft direct een veilig gevoel. Heel bijzonder.

Een zekerheid als een ‘veilig leven’ kun je niet claimen. Maar je kunt er wel samen voor gaan door met elkaar leren risico’s te zien, tegenslag voorkomen en daarmee schade beperken. Dan is het fijn om Renée als inspiratiebron te zien en haar waardevolle bijdrage aan onze samenleving te kunnen delen met onze andere leden van Univé.