Kunst en cultuur zijn van en voor iedereen. Ze voeden de ontwikkeling van onze identiteit, creatief talent en sociale samenhang op een wijze waardoor de geestelijke en economische mens en dus ook samenleving tot bloei komt.

Wanneer kunst en cultuur zouden wegvallen heeft dat een grote impact op het welbevinden van mensen, sociale cohesie, inspiratie, ontwikkelmogelijkheden en economische groei.

Waarborgen wat ons dierbaar is, dat is waar Univé voor staat, samen tegenspoed voorkomen en schade beperken. Daarom stimuleren en ondersteunen we mensen en organisaties die op een bijzondere wijze onze locale samenleving tot bloei brengen.