Dit was de onderliggende vraag van een gespreksavond op 15 juni 2022 met ervaringskundige mantelzorgers en Univé leden.
In dialoog over de betekenis van de zorg voor een naaste, je bewust worden van je rol en wat jezelf of anderen van je verwachten. Waar heb je dan behoefte aan en wat kan de ledenorganisatie van Univé hierin betekenen?

Door de uitwisseling van zeer persoonlijke verhalen werd het voor alle deelnemers een inspirerende avond. Ook werd duidelijk wat vooral Univé zou kunnen doen om mantelzorgers te steunen. We willen graag discreet met elkaar omgaan. Daarom beperkt dit verslag zich tot ‘algemene’ beschrijvingen van hetgeen gedeeld is.

In Nederland verlenen bijna vijf miljoen mensen in meer of mindere mate zorg aan langdurig zieke familieleden, vrienden, buren en anderen. Gewone mensen, zeer verschillend van aard die allemaal binnen de relatie met hun naasten op een bijzondere wijze onbaatzuchtig handelen en deze mantelzorg op zich nemen.

Zo ook de deelnemers van deze avond. Soms duurt het even voordat je je bewust bent van hoe intensief het is en wat dit met je leven doet. Voor iedereen is dat zeer verschillend, net als de grens tussen zorg en verzorgen.

Wie komt je helpen? Waar heb je recht op? De gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties, adviseurs en andere dienstverleners doen wat ze kunnen en altijd binnen wat mag, kan of beschikbaar is. En dan nog kun je er over klagen. Het gesprek maakt duidelijk dat dit toch vooral komt omdat het maatwerk is en je daarbij zelf ook niet altijd precies je eigen norm, grens of de behoefte op dat moment kunt aangeven. Dan helpt het onvoldoende om precies te willen weten waar je recht op hebt, welke hulp je kunt krijgen of kopen. Je bent zelf ook onderdeel van dit ‘grijze’ gebied en vragen om hulp is voor de meeste iets wat je niet geleerd is.

Deze behoefte loopt tijdens het gesprek als vanzelf over in de volgende: leren gewoon jezelf blijven, je ontwikkelen als mens en met een sociaal netwerk.

Dat is precies waar enkele aanwezigen zich ook al jaren voor inzetten vanuit het Contactpunt Mantelzorg Meppel: diverse plezierige en ontspannende activiteiten organiseren om elkaar te ontmoeten. Even eruit zijn, doet veel mantelzorgers goed. Een netwerk van sociale contacten waar men op een informele manier praktische ervaringen deelt en men morele ondersteuning ervaren kan. Het is belangrijk dat het Contactpunt hierin zelfstandig kan functioneren.

Dit sluit ook aan bij de uitkomsten van een recent onderzoek in opdracht van Welzijn Menswerk uitgevoerd door studenten van de Hogeschool Windesheim naar de behoefte van jonge mantelzorgers in Meppel. Hier spreekt men van ‘afleidende’ activiteiten; sportieve en rustgevende of workshops.

Gestaag wordt duidelijk wat dit voor Univé zou kunnen betekenen. Je mengen in nog meer diensten en adviezen? Of juist optrekken met het Contactpunt Mantelzorg in haar doelstelling om mantelzorgers te stimuleren en helpen om vooral jezelf te leren blijven.

Op deze nieuwe locatie is ruimte voor activiteiten en ontmoetingen. Die zouden best gedeeld kunnen worden. Het sluit aan bij het coöperatieve gedachtegoed en de verenigingsontwikkeling van Univé. Samen, dichtbij en doen, betreft niet alleen de dienstverlening van de verzekeraar, maar gaat ook op voor het belang van een sociaal netwerk waar mensen begaan zijn met elkaar.

Tijdens de borrel na afloop van dit voor iedereen leerzame gesprek worden direct onderling afspraken gemaakt over het concreet uitvoeren van dit idee.