Om dit te kunnen realiseren biedt Careyn met kleine professionele zorgteams zorg op maat in de wijk en in de zorgcentra in deze regio. Voor mensen met een tijdelijke of langdurige kwetsbaarheid of zorgvraag en hun naasten.

Bij Careyn gaat het om de kwaliteit van leven. De zorg gaat uit van uw mogelijkheden in plaats van uw beperkingen. Samen met u, uw familie, huisarts en anderen uit uw omgeving wil Careyn u snel en goed helpen. Het behoud van uw zelfredzaamheid staat hierin centraal.

Daarbij zijn vergaande samenwerkingen met lokale partners van groot belang. Niet alleen op het gebied van zorg, maar ook welzijn, welbevinden, veiligheid en mobiliteit.

Verder gaan dan zorg
Naast het leveren van zorg, helpt Careyn u bij extra ondersteuning in de persoonlijke verzorging, hulp in en om het huis en ondersteuning in de verzorging van de ander in de vorm van ondersteunende mantelzorg. Deze extra ondersteuning wordt verzorgd via de ledenorganisatie van Careyn, CareynPlus.

Naast het bieden van ondersteuning biedt CareynPlus ook mogelijkheden om uw lichaam vitaal te houden en te genieten van dagjes uit en vakanties met en zonder begeleiding. CareynPlus werkt samen met gecertificeerde partners. Dat geeft vertrouwen. En met de CareynKaart van CareynPlus krijgt u korting op vrijwel het gehele aanbod.

Samenwerken
Omdat de visie en werking van Careyn in onze regio volledig aansluiten bij die van ons, is Univé partner van CareynPlus en krijgen mensen met een CareynKaart een collectieve korting.

Meer weten? Unive.nl/careynplus