Op woensdagavond 21 november 2018 vond er een thema-avond over Zorg plaats op de Univé-vestiging in Roden. Het was een drukbezochte avond! Ariff, medewerker van Univé, vertelde onder andere over welke veranderingen er zijn in 2019. Voor iedereen is dit een aanleiding om te bezien of het huidige pakket aan diensten past bij de persoonlijke behoeften en altijd veranderende omstandigheden. Voor meer dan een miljoen mensen is dit een reden om zelfs over te stappen. 

Univé vindt het van belang om in haar aanbod ook in te zetten op het stimuleren en faciliteren van meer preventie. Tegenslag en schade kun je beter voorkomen wanneer bijvoorbeeld meer mensen Eerste Hulp kunnen verlenen. In een mum van een tijd hebben 8000 leden gebruik gemaakt van een gratis EHBO cursus aanbod. Je staat gewoon beter in het leven wanneer je een ander in nood kunt helpen. En dat geldt omgekeerd natuurlijk ook wanneer je zelf iets overkomt.

Hierop werden er verschillende vragen gesteld. Zo vroeg iemand waarom de zorgverzekering niet in het pakket met de schadeverzekeringen valt. Arrif gaf aan dat de overheid heeft bepaald dat schade- en zorgverzekering aparte rubrieken zijn.

Daarnaast had iemand een vraag over de ledenkorting: “Is de ledenkorting de korting van Icare?”. Dit is niet het geval. De ledenkorting van Univé is de korting die gegeven kan worden op basis van uw schadeverzekering. Icare is een collectieve korting op de zorgverzekering. 


Een andere deelnemer vraagt waarom de aangesloten ziekenhuizen zo laat pas bekend worden gemaakt? Arrif geeft aan dat de onderhandelingen nog gaande zijn en dat er overeenstemming moet zijn. Geld speelt hierin een grote rol.

Na een korte pauze met koffie, thee en wat lekkers werd er door twee fysiotherapeuten van Fysiotherapiepraktijk B. van Venen een presentatie gehouden over de werkzaamheden en specialisaties die zij aanbieden.

Hierop werden verschillende vragen gesteld waaronder:

 • Heb je vrije keuze om naar een fysiotherapeut te stappen?
  Sinds 2002 mag je zonder verwijzing van de huisarts naar een fysiotherapeut.
 • Valt een echo onder de vergoeding het de fysiotherapeut?
  Ja als de fysiotherapeut het echo apparaat nodig vindt om de oorzaak te achterhalen valt dit onder het pakket.
 • Wordt er gedurende de behandeling dezelfde medewerker ingezet?
  Ja dit probeert men wel.
 • Wat is shockwave? Waarop een reactie uit de zaal komt van een meneer: 2 vingers in het stopcontact. Iedereen kan er smakelijk om lachen.
  Shockwave is een behandeling met krachtige pulsen, die het normale herstel vanuit uw eigen weefsel opnieuw aanwakkert of versneld. Soms is het lichaam in een sluimerend stadium geraakt met betrekking tot deze aandoeningen en lukt het niet om deze verder te herstellen. De puls zorgt voor een nieuwe prikkel om het accent van de lichaamseigen herstelkracht op de aangedane structuur te leggen. Met tussenperiodes van 4 á 5 weken. Wordt toepast voor loopblessures, hielsporen en bijvoorbeeld artrose.
 • Worden alle behandelingen vergoed door Univé?
  Als het pakket maar toereikend is. De fysiotherapeut probeert het wel in de gaten te houden, maar met zoveel mensen kan het niet altijd.

Na afloop van de presentatie was er nog gelegenheid om na te praten en aanvullende vragen te stellen. Alle aanwezigen waren zeer positief en keken terug op een geslaagde bijeenkomst.