Elk jaar worden gemiddeld 140.000 kinderen in Nederland behandeld op de spoedeisende hulp na een ongeluk in en rondom huis. Voldoende aanleiding om samen met Carol Wolf, instructrice EHBO, om een voorlichtingsbijeenkomst bij Univé in “De Verdieping” te Paterswolde te organiseren. Over wat je moet doen als een kind iets overkomt.

Op dinsdagavond 10 maart 2020 vond deze bijeenkomst plaats. Er waren 13 personen aanwezig waaronder een opa en twee oma’s. Piet Panman heette de gasten welkom heten en benoemde dat Univé meer wil dan alleen verzekeren en schades uitkeren. Het accent gaat liggen bij voorkomen, beperken maar ook helpen. En juist het woord helpen vond men die avond terug in het woordje Eerste HULP bij Ongelukken.

Daarna nam Carol Wolf, instructrice bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO in Assen, het woord en stond uitvoerig stil bij alle mogelijke gevaren rondom het opgroeiende kind. Iedere leeftijdsgroep had zo zijn specifieke gevaren. En opgroeien gaat gepaard met “vallen en opstaan “, maar moet wel binnen de perken blijven.

Kleine wondjes kunnen we zelf goed behandelen. Pleisters plakken en een snelverbandje leggen hebben we kunnen oefenen. Ook kwam het reanimeren en de AED aan bod.

Het was een plezierige interactieve en leerzame avond.