Elk jaar worden gemiddeld 140.000 kinderen in Nederland behandeld op de spoedeisende hulp na een ongeluk in en rondom huis.

Voldoende aanleiding om vanwege de grote belangstelling een aantal voorlichtingsbijeenkomsten Kinder EHBO te organiseren bij Univé Groningen. Over wat je moet doen als een kind iets overkomt.

Tijdens de workshop zijn een aantal onderwerpen aan de orde gekomen zoals verslikking verstikking brand- en  schaafwonden veilig op de fiets en in een kinderstoel. Er werd geoefend met pleisters plakken en met het verwijderen van voedsel dat vast is komen te zitten en het kind verstikt.  

Het waren leerzame avonden en een laagdrempelige manier voor moeders en vader van kennis delen om tegenspoed te voorkomen en in dit specifieke geval lichamelijk letsel bij kinderen zien te beperken. Een deelnemer merkte op: "Wij hebben vanavond veel geleerd, maar hopelijk hoef ik dit nooit te gebruiken".