Een fijn huis en een fijne buurt is voor iedereen de plek waar je graag weer thuiskomt. Plezierig wonen is ons allemaal heel wat waard. Helaas wordt dit ook wel eens verstoord door bijvoorbeeld een inbraak. Inbraken komen nog steeds veel voor. Landelijk vinden er dagelijks 118 inbraken of pogingen tot inbraak plaats. In Groningen zijn dit 154 inbraken of pogingen tot inbraak in de afgelopen 3 maanden.


Op maandagavond 4 november 2019 was het zover: een leuke, inspirerende ledenavond met een ex-inbreker. In de winkel aan de Zonnelaan was een  groep van 20 leden aanwezig. Je merkte al bij binnenkomst dat iedereen er veel zin in had.

De avond begon met een korte introductie over de visie van Unive om in te zetten op het voorkomen, beperken en dan verzekeren. Dit komt onder andere naar voren in het organiseren van ledenavonden, waarin preventie het belangrijkste doel is. Daarnaast vertelde Cor, medewerker van Univé,  over de preventiediensten zoals Veilig Wonen. 

Daarna kwam de hoofdspreker aan het woord: ex-inbreker Evert Jansen. Evert vertelde over wat hij nu doet aan presentaties over preventie. Met zijn verhaal wil hij mensen bewust maken van de risico’s die je kunt lopen op het gebied van inbraak.

Hij begon te vertellen over zijn verleden. Een lastige, met drugs en inbraken als twee prominente onderwerpen. Met doorzettingskracht heeft hij dit verleden van zich af kunnen schudden. Hierna vertelde hij over zijn ervaringen als inbreker. Wat komt hij allemaal tegen? Evert benadrukte dat hij geen tips heeft voor goede sloten, wel tips over hoe een inbreker denkt. Via foto’s liet hij zien wat een inbreker denkt bij bepaalde sloten, als er een raam open staat en wanneer er bijvoorbeeld ‘s avonds geen licht brand.

Belangrijk is dat je goed laat zien dat een huis is bewoond en dat je je sloten echt gebruikt. Verder benadrukte hij het belang dat wij met elkaar moeten letten op jouw en mijn veiligheid. Met zijn allen kunnen wij de inbreker afschrikken. Evert blijft zich verbazen hoe eenvoudig een inbreker nog te werk kan gaan en dat een inbreker niet wordt opgemerkt door de buurt.

Gedurende de avond stelde de groep veel vragen en Evert reageerde hier enthousiast op. Al met al was het een leerzame avond. Veel leden waren heel blij dat ze zijn gekomen. En nemen de tips van Evert mee.

En een van de belangrijkste tips past precies bij onze ledenavond en bij Unive: we moeten het Samen doen.

Univé is een coöperatie die met de tijd meegaat en wil bijdragen aan een plezierige lokale verbinding met de leden en de leden onderling. Omdat iedereen zoveel meer met en voor elkaar kan betekenen.