Jan Willem Medendorp en Margreet Douwes hebben in het kader van de Week van het Geld les gegeven in groep 4/5 van CBS de Fontein in Ten Boer en bij de W.A. van Lieflandschool, speciaal voortgezet onderwijs in Groningen. Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd.

De klassen met leerlingen waren al helemaal voorbereid, en zaten vol spanning te wachten op onze komst. De les begon met een film over geld. Daarna stelden een aantal kinderen vragen zoals: Wanneer ben je rijk? Medeleerlingen antwoordden: Als je goede vrienden hebt, als je elke dag te eten hebt, dat je in Nederland woont.

 

De tijd vloog voorbij en we kunnen terug blikken op een fantastische ochtend. De leerlingen gaven aan dat ze iedere week wel “zo’n rekenles” wilden. Na afloop kreeg iedereen een diploma en werd er zelfgebakken cake met chocoladestukjes erin uitgedeeld.

  

Jan Willem Medendorp is verzekeringsadviseur en Margreet Douwes is receptioniste bij Univé. Univé heeft speciaal voor de Week van het Geld een lesprogramma samengesteld.