De Gebiedscoöperatie Westerkwartier heeft de Langmanprijs gewonnen. Deze prestigieuze prijs voor Noord-Nederland werd uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland in MartiniPlaza. De nieuwjaarsreceptie is een initiatief van Stichting Noord-Nederland. De stichting streeft naar meer samenwerkingsverbanden in het Noorden.

De Langmanprijs wordt uitgereikt aan een persoon of instantie die grenzeloos denkt, handelt, bestuurt, onderneemt en daarmee impulsen geeft aan de noordelijke opinievorming en/of economische ontwikkeling. Noord-Nederland als sterk collectief, los van provinciegrenzen.

Gebiedscoöperatie Westerkwartier
Binnen de Gebiedscoöperatie Westerkwartier werken kleine bedrijven uit de regio Noord-Nederland samen. Dat doen zij vanuit verschillende sectoren in plaats van binnen één sector, zoals in de traditionele coöperaties.

Het lectoraat duurzaam coöperatief ondernemen van de Hanzehogeschool Groningen is medeoprichter van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. Zowel studenten als onderzoekers van de Hanzehogeschool spelen een belangrijke rol in de coöperatie. Ook de overheid heeft een cruciale rol in de samenwerking. Zo ontstaat een innovatief ecosysteem waarin alle partijen samenwerken om sociaaleconomische groei te bewerkstelligen in de regio Noord-Nederland.

Kijk voor meer informatie: https://gebiedscooperatie.info