Frederiksoord: een dorp met nog geen 250 inwoners in Zuidwest Drenthe. Maar ook een dorp met een unieke historie, een fantastische omgeving en een heel rijk sociaal-cultureel leven.

In 1818 werd door generaal Johannes van den Bosch de Maatschappij van Weldadigheid opgericht. Deze Maatschappij stichtte Landbouwkoloniën waar paupers uit alle delen van het land de kans kregen om zelf voor hun inkomen te zorgen. In Frederiksoord werd de eerste kolonie gebouwd. Van de karakteristieke bebouwing is nog heel veel zichtbaar. Ook het specifieke strakke patroon van de wegen en bebouwing is er nog. Een uniek gebied!
Voor zo’n klein dorp als Frederiksoord gebeurt er heel veel: er is een prachtig Dahliacorso, de Gehandicaptentuin, De Fruithof, Museum De Koloniehof, en er zijn diverse markten en fairs.

In De Star, een bulletin dat vier keer per jaar verschijnt, schrijven we over deze belangrijke aspecten van Frederiksoord. Rust, ruimte en heel veel groen zijn belangrijke kenmerken van Frederiksoord en omgeving. Ook is veel van het unieke historische karakter nog terug te vinden.

Ter gelegenheid van het 200-jarige jubileum vertelt oud-directeur Jan Mensink de bijzondere historie van de Maatschappij in dit boek, met bijdragen van Wil Schackmann en Angelie Sens, vanaf de oprichting in 1818 tot aan nu. Het boek gaat in op de ontwikkelingen binnen de landbouw, bosbouw, onderwijs en zorg.

Meer informatie: www.de-star.nl

Unive Steenwijk is partner van de maatschappij van Weldadigheid. We vinden het belangrijk om de historie levend de houden voor de bevolking. Het magazine en het boek leveren daarvoor een mooie bijdrage die wij graag ondersteunen. Lokaal, betrokken en dichtbij.