Scoutingvereniging Johan van den Kornputgroep uit Steenwijk is een scoutinggroep, die openstaat voor alle stromingen binnen de samenleving. Scouting is voor kinderen vanaf 5 jaar. Samen spelen, leren en avonturen beleven! 

De vereniging draait geheel op vrijwilligers, die zich met veel plezier inzetten voor scouting. Met brede activiteiten probeert de scoutingleiding de kinderen iedere week weer iets uitdagends te bieden. Bij de Johan van den Kornputgroep vind je diverse leeftijdsgroepen, speltakken genoemd. Iedere speltak heeft zijn eigen programma.

Voor de Steenwijker scoutinggroep is 2020 een heel bijzonder jaar. De groep vierde op zaterdag 3 oktober 2020 haar 75 jarig jubileum. Op het scoutingterrein in Tuk was een uitdagend jubileumprogramma voor de kinderen georganiseerd. 

Het programma stond in teken van sport, bewegen en spel en de kinderen vermaakten zich uitstekend met onder meer het spijkerbroek hangen. Verder konden ze zich uitleven in de pannakooi die beschikbaar was gesteld door Univé. 

Meer informatie: http://www.jovadeko.nl

Univé vindt bewegen en het welzijn van jong en oud belangrijk. En heeft in samenwerking met de scoutinggroep de jubileumdag mogelijk gemaakt.