Murat en Fenna hebben in het kader van de Week van het Geld les gegeven bij basisschool de Wegwijzer in Steenwijk. De Wegwijzer in Steenwijk is een kleine basisschool, met ongeveer 75 leerlingen, verdeeld over 8 jaargroepen (in 4 combinatieklassen). Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd.

De les begon met Murat die uitleg gaf over verzekeren, over o.a. premie betalen, risico’s lopen en de kans dat er iets mis kan gaan. Daarna werd het spel ‘Fix je risk’ gespeeld met Fenna. In het spel staan Mila, Finn en meneer van Brakel centraal die allerlei avonturen beleven, verdeeld over drie rondes. De klas werd opgedeeld in groepjes, zodat er teams gevormd werden. De kinderen waren erg enthousiast, fanatiek en ze hadden het spel snel door!

  

Aan het einde van de les hadden een aantal leerlingen nog aanvullende vragen, zoals: ‘Wat is de grootste schade die je hebt behandeld?’, Wat als iemand 10 schades per maand meldt?’ en ‘Wat is de raarste schade die je hebt mogen melden?’. De kinderen waren zeer leergierig en vonden de les erg leuk.

Na het spel kreeg iedere leerling een diploma. Murat en Fenna zijn verzekeringsadviseurs bij Univé.