Onder alle denkbare woonomstandigheden is niets volledig zonder gevaar.
U kunt allerlei acties ondernemen om een berekende vorm van veiligheid te bereiken, echter deze biedt nog geen garantie op het gevoel van veiligheid.

Acute schades als gevolg van storm, brand of criminaliteit hebben een enorme impact op uw welzijn wanneer u dit overkomt. De gevolgen
van zo'n ervaring kunnen een langdurig effect op u hebben. Vanuit een geprepareerd veilig huis en in verbondenheid met anderen bent u beter bestand tegen onveiligheid.

Is uw huis voldoende geprepareerd, of kan het nog beter? Bent u zelf voldoende voorbereid? Hebt u voldoende plezier met anderen in uw buurt? Staat uw huis voldoende open?

Univé vindt uw leef- en woonplezier samen met anderen in uw eigen buurt de belangrijkste basis voor uw veiligheid.

Een nieuw perspectief op wonen en veiligheid waarborgen, samen preventie realiseren door sociale cohesie dichtbij.