Woensdag 24 november 2021 ontvingen onze leden in Den Andel het boek Handel en Wandel in Den Andel. De bundel van auteurs Foorthuis en Sloten schetst de geschiedenis van hotel De Gouden Korenaar en de bewoners van het Noord-Groningse dorp van 1817 tot heden.

De leden werden verrast met het fraai geïllustreerde boek. Stichting De Holm ontving collega’s Eelco Postma, Gerhard Dijkhuis en Gerhard Zwerver samen met Gerda Elema met koffie.  

De ochtend werd met een lunch afgesloten in de net heropende bakkerij Rutgers in Baflo. Een bakkerij dat nu gerund wordt door dorpsgenoten. Kwartiermaker voor Vakland Het Hogeland Geerd Schlangen gaf een toelichting over de achtergronden van het project, dat tegelijk dienst doet als praktijkleeromgeving. Een mooie voorziening van het dorp, voor het dorp. En een fraai staaltje noaberschap (nabuurschap).

Het boek kun je hier bestellen of via info@deholm.net