Ieder mens wil gezond en plezierig leven. Maar dat is niet zo vanzelfsprekend en voor iedereen anders.

We worden ons steeds meer bewust van gezond leven, bewegen, eten, het goed hebben met elkaar. Met hulp van nieuwe welzijn en gezondheid bevorderende inzichten, initiatieven of zelfs voorschriften. En met hulp van technologische vooruitgang die mensen steeds meer tot bloei wil laten komen en nieuwe mogelijkheden biedt voor een gelukkig leven met elkaar.

Desondanks is een plezierig en vitaal leven niet voor ieder mens een gegeven.  Daarom is er zorg voor iedereen. Maar als je iets overkomt, dan pakt dat altijd anders uit. Net als de impact die het op jezelf, op anderen en op je leefomstandigheden kan hebben.

Een acute zorgbehoefte is wezenlijk anders dan een langdurige of terminale. 
Een aangeboren beperking, langdurige ziekte of ouderdom, het vraagt allemaal een goede organisatie van zorg voor elkaar. Mede hierdoor verandert de organisatie van zorg.

De samenleving, mensen en organisaties anticiperen op deze veranderingen. 
De verwachting is dat de komende jaren 75% van de zorg ingevuld wordt door naasten, mensen van 5 tot 105 jaar. Iedereen kan dit zijn, maar meestal herkennen mensen zichzelf nog niet hierin. De zorginfrastructuur is dynamisch gemaakt, de komende jaren wordt de onderlinge verbinding tussen mensen dat ook.

Voor Univé betekent je gezondheid veel meer dan de 25% zorgverlening door professionals waarborgen. We kunnen zoveel meer met elkaar. Vitaliteit stimuleren, lokaal informatie en contactpunt zijn voor ontwikkeling van informele onderlinge hulp. Samen een gezond en plezierig leven mogelijk maken voor iedereen.