Voor elkaar & door elkaar Voorne-Putten wil bijdragen aan de saamhorigheid in de streek, zodat inwoners meer verbinding voelen met elkaar. Hiervoor is een facebookgroep opgericht waar je elkaar actief kunt helpen door de hulpvragen te beantwoorden van elkaar. Denk hierbij aan kleine klusjes in en rondom huis en auto, samen activiteiten ondernemen zoals wandelen, fietsen, eten en de (mantel)zorg voor elkaar.

Marigna en Veronique zijn initiatiefnemers van dit maatschappelijke initiatief. “Wij mensen zijn gelijk aan elkaar, en ieder heeft zijn/haar kwaliteiten. Niemand hoeft zich alleen of hulpeloos te voelen, er is altijd een oplossing! Bij het beantwoorden van elkaars hulpvraag hoeft geld niet perse een rol te spelen. Door met elkaar af te spreken wat de verwachtingen zijn, weten beide partijen wat ze kunnen verwachten van het uitwisselen van de hulpvraag.”

Lokale ondernemers mogen na overleg een weg-geef-actie plaatsen of een actie op basis van donatie.

“Wij zijn ervan overtuigd dat de huidige situatie niet voor verdeeldheid mag zorgen, maar deze juist mag zorgen voor verbinding met elkaar, voor elkaar - door elkaar!”, aldus Veronique.

Ga naar de Facebook groep en word nu ook lid!
https://www.facebook.com/groups/165639564898637