Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op een eigen manier. Dat is mooi en soms ook ingewikkeld. Op school word je bijvoorbeeld gezien als onzeker, sensitief, prikkelbaar of iemand die zich afsluit van anderen en een prooi voor pesters is. Dan sluit het onderwijs niet aan bij jou manier van denken en leren. Je voelt je anders en niet begrepen door je omgeving.

‘Deze dingen wegnemen, kinderen helpen zonder problemen te kunnen opgroeien als sterke volwassenen, dat is mijn missie en tevens mijn passie’, aldus Monique van Zoelen.

In de 15 jaar dat Monique als leerkracht werkte, ervaarde zij dat kinderen in het huidige onderwijs en samenleving, niet altijd zichzelf kunnen én mogen zijn. Door op 3 augustus 2011 haar praktijk Lessons4you op te richten kon zij deze kinderen begeleiden. Weer een blij kind is hier onderdeel van en richt zich vooral op kind- en oudercoaching.Jij bent zo goed als je bent en jij mag er zijn!
‘Ik zet me actief in om te zorgen dat hoog sensitieve kinderen en volwassenen, eventueel ook met een visuele voorkeur (beelddenkers) erkend en geaccepteerd worden zoals ze zijn, waarbij aan iedereen passende begeleiding en passend onderwijs wordt gegeven, zodat het zelfvertrouwen groeit en zij de beste versie van zichzelf kunnen zijn.’

Monique gaat verder dan alleen het coachen van het kind. ‘Ik wil blijvende resultaten, waardoor het kind overal blij kan zijn. Daarom neem ik het hele systeem van het kind mee in het traject. Ik coach waar nodig: het kind, de ouders, het gezin en de leerkrachten op school. Hierdoor heb ik een nog grotere impact voor álle kinderen.’

Lessons4You
Dat is de alles zeggende naam van de praktijk van Monique en het aanbod van de diensten in relatie met onderwijs:  

 • Coaching
 • Training 'Ik leer anders' (beelddenken)
 • Huiswerkbegeleiding
 • Ouderbegeleiding
 • Training 'Zelf Plannen'
 • Oefenen Entree- en Cito-toetsen
 • Examentraining
 • Begeleiding Pabo-studenten

Voor meer informatie: www.lessons4you.nl

Weer een blij kind
 
Deze diensten van Monique richten zich vooral op kind- en oudercoaching:

 • Beelddenken
 • Faalangst
 • Hoogsensitiviteit
Voor meer informatie: www.weereenblijkind.com 

De praktijk is aangesloten bij Stichting Inzet voor Zorg. Hierdoor kunnen veel kinderen en hun gezinnen gecoached en begeleid worden met hun problemen en vraagstukken. Zij komen binnen via Centrum Jeugd en Gezin of de huisarts. Daarna wordt gezamenlijk een vergoed begeleidingstraject aangevraagd bij de gemeente.

Univé wil de deskundigheid van Monique graag delen met al haar leden in de regio. Omdat het een goed voorbeeld is van samen leren tegenspoed voorkomen en schade beperken. Ten einde een gezond en plezierig leven voor iedereen te helpen realiseren. Dat is waar wij voor gaan.