Hello 24/7 is een nieuw initiatief in de zorgmarkt.
Met een handige regel-het-samen familie-app en praktische hulp- en zorgdiensten dichtbij kan je kwetsbare vader, moeder of partner langer zelfstandig thuis blijven wonen. Iets wat voor veel families en naasten een uitdaging is als gevolg van de fysieke afstand, het gezin of werk.

Zware belasting
Naar schatting zorgen zo’n 5 miljoen Nederlanders voor een (schoon)ouder, partner of andere naaste. Waarvan ruim 2 miljoen in de leeftijd tussen 45 en 65 jaar. In deze categorie zijn de zorgtaken in verreweg de meeste gevallen gericht op een of enkele hulpbehoevende (schoon)ouder(s). Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau ervaart een op tien mantelzorgers hun zorgrol als een hoge belasting en voelt voor 8,6 procent zich zwaarbelast door zijn of haar zorgtaken. 43 procent van de mantelzorgers slaagt er niet in de situatie van degene die de zorg toekomt los te laten, terwijl een op vijf moeite heeft het eigen huishouden te regelen in de tijd die niet opgaat aan de zorg voor hun dierbaren.Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen met support
‘Je ouders ondersteunen is voor veel kinderen vanzelfsprekend, maar vaak bekruipt het gevoel tekort te schieten en praktische ondersteuning is nauwelijks te vinden. Support bieden aan deze families is een grote maatschappelijke uitdaging.’ legt Arthur Clement, oprichter Hello 24/7 uit. ‘We hebben afgelopen twee jaar vele 45-plussers geïnterviewd en wat opviel is de noodzaak om de zorg samen met familie, vrienden en buren te organiseren door middel van een persoonlijk zorgnetwerk. Daarom is Hello 24/7 opgericht. Met als doel ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis laten wonen, en hun omgeving – vaak de familie – de support geven om dat makkelijker te regelen.’

Sociaal netwerk met aansluitende services
Met een speciale Hello 24/7 regel-het-samen-app worden familieleden, vrienden en buren verbonden die bijdragen aan de ondersteuning. Eenvoudig ontstaat zo online een sociaal netwerk waarin iedereen samen zorgdraagt en organiseert. Behalve het sociale aspect omvat de Hello 24/7 app toegang tot aangesloten services die families online -wanneer zij hier zelf niet in kunnen of willen voorzien - op afstand kunnen inschakelen voor zaken als huishoudelijke hulp, klus- en tuinhulp of het bezorgen van een maaltijd. Wie vanuit veiligheids- of gezondheidsredenen graag een oogje in het zeil houdt, kan verschillende abonnementen kiezen voor slimme personenalarmering, die via de app melding maakt wanneer een mogelijke calamiteit zich voordoet.Verlies van balans helpen voorkomen
De gedachte achter Hello 24/7 sluit aan naadloos aan bij de Cooperatieve grondslag van Unive: leden helpen risico’s te voorkomen en gevolgen te beperken. Daarbij hoort ook families helpen zoveel mogelijk voorzien in voldoende zorg van hun dierbaren en tegelijk voorkomen dat daarbij de balans met hun eigen leven en welzijn niet verliezen.

Daarom brengen we Hello 24/7 onder de aandacht van onze leden en andere belangstellenden. Die zo houvast hebben om hun zorgtaken te verlichten, waardoor er tijd en energie vrijkomt voor andere zaken. Want mantelzorgers zijn natuurlijk ook gewoon kind, vader of moeder, broer of zus, partner, vriend of vriendin, collega, enzovoort…

Voor meer informatie; kijk op Hello 24/7