Dinsdagavond hebben 18 medewerkers van Univé Noord-Nederland bij brandweer Leek ervaren hoe het is om brandweerman of vrouw te zijn.

Deze avond is bedoeld om de medewerkers te laten zien wat de werkzaamheden van de brandweer kan zijn bij een ongeval of brand voordat de verzekering in beeld komt voor de afhandeling er van. De avond begon om half 8 met een theorie deel met daarbij een presentatie over Veiligheidsregio Groningen waar brandweer Leek onderdeel van is. Hierna werden de brandweerpakken aangetrokken en werd men in drie groepen verdeeld om zo de drie praktijkonderdelen bij langs te gaan.

Zo ging men een autobrand blussen met het one-seven blussysteem en werd uitgelegd wat er allemaal voor materiaal in een brandweerauto zit. Verderop was een gebouw vol rook gezet en werd hiermee een woningbrand gesimuleerd waarbij de medewerkers met ademlucht op de woning moesten betreden en een slachtoffer gingen opzoeken. Bij stand nummer drie werd gewerkt met red-gereedschap wat gebruikt wordt bij ongevallen waarbij slachtoffers bekneld zitten. Zo kon men met een schaar delen van een sloopauto knippen. Of met een zogenaamde spreider een deur open breken.

Deze avond is door de medewerkers als zeer geslaagd ervaren en hebben ze hierdoor een duidelijk beeld gekregen over wat het brandweerwerk inhoudt. Dit is afgesloten met een hapje en een drankje in de kazerne.