Op 27 april 2021 was André Hommes al vroeg onderweg om bij bakker Strampel in Steenwijk de bestelde tompouces op te halen.

De eerste stop was in Oldemarkt, waar Henrike Fledderus de lekkernij afleverde bij De Landerijen in Oldemarkt. De Landerijen is een wooncomplex waar ruim 40 woningen worden verhuurd aan mensen boven de 55 jaar.

De volgende stop voor André was in De Blesse waar hij samen met Jeroen Mulder had afgesproken om de overige tompouces over te hevelen. Jeroen is vervolgens doorgereden naar De Krommestede in Noordwolde.Krommestede is een multifunctioneel wooncentrum met 50 woningen en staat midden in de Noordwoldse samenleving. Deze woningen zijn via overdekte straten verbonden met het dienstencentrum. Een plaats waar mensen elkaar ontmoeten, koffiedrinken of samen een activiteit doen.

ZorgThuis, onderdeel van Zorggroep Liante, verleent onder meer huisvesting, thuiszorg en welzijn. Hierbij ondersteunen wij mensen om zo lang mogelijk zelfstandig en prettig te blijven wonen.Samen met een vrijwilligster is Jeroen langs de deuren gegaan. De bewoners waarom enorm verrast en dankbaar. Mooie en soms ook ontroerende verhalen werden bij de voordeur vertelt. Wat dankbaar om te doen.Tegelijkertijd was Githa Trompetter onderweg van de bakkerij Strampel in Vledder om de tompouces te bezorgen in De Borgstee in Vledder. De Borgstee is een woonzorgcentrum wanneer langer zelfstandig thuis wonen niet meer mogelijk is. Door deze voorziening kunnen inwoners die hulpbehoevend zijn, langer in Vledder blijven wonen.

Al met al kijken we terug op een feestelijke ochtend waarbij we Koningsdag 2021  in geheel eigen stijl voor veel mensen wat meer kleur hebben gegeven.