Elke week krijgen driehonderd Nederlanders buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Vaak totaal onverwacht.
Na een hartstilstand zijn de eerste zes minuten cruciaal. Een ambulance kan meestal niet binnen die zes minuten bij een slachtoffer zijn, waardoor een AED levens kan redden.

Daarom is het belangrijk dat iedere buurt een eigen AED krijgt. Om te kunnen spreken van een landelijke dekking, zijn er in Nederland nog zo’n vijfduizend AED’s nodig die dag en nacht bereikbaar zijn.

Univé levert daar graag een bijdrage aan. Daarom heeft Univé Noord-Nederland onlangs haar vijftien winkels in het werkgebied aan de buitenzijde voorzien van een AED.


Daarnaast ondersteunen we graag lokale initiatieven. Een AED kost natuurlijk geld. Een mooie manier om dat geld bij elkaar te krijgen is het crowdfundingplatform BuurtAED.nl. Dit platform is een initiatief van de Hartstichting en Philips. Samen willen zij Nederland hartveiliger maken.
Univé haakt vanuit Voorkomen en Beperken aan wanneer een initiatief wordt gestart. Zo ook door ambulancechauffeur Henk Huisman die een AED aan de Koningstraat bij Tissingh Gereedschappen heeft geregeld.


Buurt brengt geld bijeen voor AED aan de Koningstraat


Henk Huisman en Lydian Dol voor de AED bij Tissingh Gereedschappen

"Vanuit onze buurt is mij de vraag gesteld waarom een AED belangrijk is en zoals bekend zijn de eerste zes minuten na een hartaanval de belangrijkste voor een mogelijk goed resultaat. Samen met mijn buurtgenoten zijn we een inzameling gestart en hebben hiervoor de actie vanuit buurtAED.nl opgestart. Een aantal bedrijven waaronder Univé hebben ons enorm gesteund in deze actie en het openstaande restbedrag hebben wij binnen een uur in onze wijk opgehaald", aldus Henk.

"Inmiddels is de AED meerdere malen gebruikt en blijkt dat onze actie geslaagd is. Wij hebben Tissingh in Zuidlaren benaderd om het apparaat aan de gevel te plaatsen en inmiddels hangt hij daar verwarmd en onder cameratoezicht.

Het doen van de inzamelingsactie viel enorm mee en is voor iedereen goed te doen. Gezien de landelijke dekking tot heden nog niet honderd procent is, raad ik iedereen aan om in de buurt te inventariseren of er een AED-apparaat voor handen is om zo binnen zes minuten een goede reanimatie op te kunnen starten.

Tijdens de inzamelingsactie in onze buurt hebben we ook geïnventariseerd of er behoefte is aan een reanimatietraining en die was er zeker. Vanwege COVID-19 is deze uitgesteld, maar op korte termijn verwachten wij ongeveer dertig personen te trainen via onze lokale EHBO-vereniging, waar ook Univé deze kans biedt. Onze actie is geslaagd nu de uwe nog!".

Naast vaak een financiële bijdrage, doet Univé meer. In samenwerking met lokale EHBO-verenigingen bieden we namelijk ook een gratis AED-workshop voor buurtbewoners aan. Voor een effectieve inzet is het natuurlijk belangrijk dat er altijd iemand in de buurt is die kan werken met het apparaat. Tijdens zo’n workshop leren cursisten dan ook hoe ze moeten omgaan met de AED en iemand moeten reanimeren.