Donderdag 11 april 2019 werd in Zuidlaren het praktisch verkeersexamen afgelegd door bijna 100 scholieren van de verschillende basisscholen uit Zuidlaren.  Veilig Verkeer Nederland (VVN) verzorgde het examen in samenwerking met Univé. 

Het was een droge en koude ochtend (3 graden) maar het warme welkom met koffie, thee en koeken maakten een hoop goed. Toen alle tien Univé medewerkers aanwezig waren, werden de witte bodywarmers aangetrokken. Geen overbodige luxe op de koude ochtend en we waren gelijk mooi herkenbaar voor iedereen.

Contactpersoon Yvonne Baas, een van de vele vrijwilligers bij VVN, gaf een korte instructie over onze taken. Vervolgens werden er duo’s gemaakt, bestaande uit een VVN en een Univé vrijwilliger. Ieder koppel kreeg een post toegewezen op de route van het verkeersexamen. Om 9.00 uur was de start en gingen de eerste leerlingen met nummer 1 en 2 hesjes op het lichaam op pad. Elk kind met eigen nummer kon zo goed beoordeeld worden door de surveillanten op de verschillende posten. Zij beoordelen aan de hand van een controlelijst of de leerlingen goed handelen. Voordat de leerlingen vertrekken is er nog een keuring van de fiets.


De leerlingen zijn geslaagd voor het examen als ze 80 procent van de behaalde punten gehaald hebben. Bij gevaarlijk gedrag zoals, een voorrangsfout of bij roekeloos gedrag is de leerling gezakt. Het verkeersexamen is voor veel leerlingen belangrijk worden omdat het voor veel leerlingen belangrijk is. Daarnaast geeft het examen stimulans aan praktische en theoretische verkeerseducatie op school en verkeersopvoeding. Het is een goed moment om aandacht te vragen voor verkeersveiligheid. Het examen verliep vlekkeloos.

Henk, een vrijwilliger van VVN vertelde dat hij al geruime tijd geniet van zijn pensioen. In zijn vrije tijd vindt hij het leuk om als vrijwilliger actief te zijn om iets voor een ander te kunnen betekenen. Ook de sociale aspecten in het leven kan hij zo prima combineren als vrijwilliger.

Toen de leerlingen met nummers 99 en 100 ons voorbij fietsten, gingen we terug naar de verzamelplaats bij de Ludinge. We leverden onze afvinklijsten in zodat het resultaat van de leerlingen verwerkt kon worden. Al met al een geslaagde ochtend voor ons allemaal.