Elk jaar worden gemiddeld 140.000 kinderen in Nederland behandeld op de spoedeisende hulp na een ongeluk in en rondom huis.
Voldoende aanleiding om samen met Ankie bos, instructrice EHBO, om een voorlichtingsbijeenkomst bij Univé in de Boerhoorn in Zuidwolde te organiseren. Over wat je moet doen als een kind iets overkomt.

Op woensdagavond 4 maart 2020 vond deze bijeenkomst er plaats. De avond begon met een voorstel rondje. Daarna legde Ankie uit wat je kunt doen bij bijvoorbeeld een koortsstuip, verstikking, verbranden, drinken van o.a. schoonmaakmiddelen en het maken van flinke val van bijvoorbeeld een klimrek. Dit werd gedaan aan de hand van een powerpoint presentatie. Deelnemers konden tussentijds vragen stellen aan Ankie.

Als laatste kwam het reanimeren van een baby en een kind aan bod. Dit werd eerst uitgelegd en voorgedaan en vervolgens mochten de deelnemers het zelf proberen.Het was een leuke, zinvolle en leerzame avond!