Henk Vrielink uit de Dingspel in Zuidwolde is een actie gestart om geld op te halen voor een AED in de buurt en binnen 30 dagen was het geld bijeen gebracht.

De initiatiefnemer van de actie vertelt: ‘Nadat ik een EHBO-cursus had gevolgd en succesvol beëindigd, realiseerde ik mij dat een AED in de buurt van levensbelang kan zijn. Daarom ben ik een actie gestart om te komen tot de aanschaf van een of meerdere AED’s. 

De actie is geslaagd middels donaties van veel buurtgenoten en de ruimhartige donaties vanuit Dorpsbelangen Zuidwolde en Univé Verzekeringen, op de foto vertegenwoordigt door respectievelijk Heer Jan Willem Bond en mevrouw Petra Lip. Installatiebedrijf John Kuik heeft belangeloos zorg gedragen voor een professionele installatie van AED, waarvoor allen dank! De AED is inmiddels aangemeld bij HartslagNu en het Rode Kruis.

Elk jaar krijgen zo’n 17.000 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis. In 70 procent van de gevallen vindt zo’n hartstilstand thuis plaats. De kans op overleven is het grootst als binnen 6 minuten gestart wordt met reanimeren met een AED. Het lukt de ambulance meestal niet om binnen die tijd aanwezig te zijn bij het slachtoffer. Daarom is het belangrijk dat er in elke buurt een AED aanwezig is.

Om van heel Nederland zo’n ‘6-minutenzone’ te maken zijn 30.000 AED’s nodig die dag en nacht beschikbaar zijn en zijn aangemeld bij oproepsysteem HartslagNu. Op dit moment zijn in Nederland 15.000 AED’s aangemeld bij het oproepsysteem, waarvan er 10.000 dag en nacht beschikbaar zijn. Deze BuurtAED-actie draagt bij aan het realiseren van deze landelijke 6-minutenzone.

Univé draagt graag bij aan buurtinitiatieven waar buurtbewoners met elkaar zorgen voor een veiligere omgeving waarmee in dit geval ook levens gered kunnen worden. 

Kijk voor meer informatie over een AED bij jou in de buurt op: www.buurtaed.nl.